2.3 Crynodeb o antiseiclonau a diwasgeddau

Tiwtorial antiseiclonau a diwasgeddau

Dyma gymhariaeth rhwng antiseiclonau a diwasgeddau:

AntiseiclonauDiwasgeddau
Aer yn codi ynteu’n gostwng Gostwng Codi
Yn arwain at... Gwasgedd aer uchel Gwasgedd aer isel
Yn hemisffer y Gogledd mae’r aer yn cylchdroi ...

yn glocwedd

Anticyclone rotation diagram - CY

yn wrthglocwedd

Cyclone rotation - CY

Amodau tywydd nodweddiadol

Gwyntoedd ysgafn

Cynnes yn yr haf, oer yn y gaeaf

Heulog a sych

Sefydlog

Moor House, fine weather

Gwyntog

Lled oer

Cymylog a gwlyb

Ansefydlog

Moor House 25-03-1988

 

Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi cyrraedd diwedd y tiwtorialau tywydd. Nawr gallwch gymryd hunan-brawf cyflym

PreviousNext