2.1.1 Gwasgeddau uchel rhwystrol

Tiwtorial antiseiclonau – gwasgeddau uchel rhwystrol

Weithiau, gall ardaloedd o wasgedd uchel fod yn araf iawn i symud, bron yn sefyll yn eu hunfan. Gall ardal o aer araf fel hyn rwystro systemau gwasgedd eraill, sy’n symud  yn gynt, rhag symud i mewn i ardal. Oherwydd hyn, maen nhw’n cael eu hadnabod fel gwasgeddau uchel rhwystrol neu antiseiclonau rhwystrol.

Mae’r rhan o wyneb y Ddaear sydd o dan antiseiclon rhwystrol yn aml yn profi’r un math o dywydd am gyfnod hir (cymaint â rhai wythnosau o bosibl). Yn Ewrop, er enghraifft, mae antiseiclonau rhwystrol dros orllewin Rwsia, dwyrain Ewrop a gwledydd Llychlyn wedi peri gaeafau difrifol a hir (gweler y siart). Mae antiseiclonau rhwystrol wedi arwain at sychdwr hir hefyd.

Chwefror 2012: Gwasgedd uchel rhwystrol y gaeaf yn Ewrop

Mae’r siart gwasgedd yma gan Swyddfa Dywydd y Deyrnas Unedig yn dangos antiseiclon rhwystrol dros Ewrop, a hwnnw’n gosod aer pegynol oer dros lawer o’r cyfandir, gan rwystro aer mwynach o Fôr Iwerydd. Daeth yr antiseiclon rhwystrol yma â thymheredd ar y tir o -20°C (-4°F), lladdodd gannoedd o bobl yn nwyrain Ewrop a daeth ag eira i’r Sahara hyd yn oed, fel mae fideo’r BBC yn esbonio.

Blocking high map - CY