2.2 Diwasgeddau

Tiwtorial diwasgeddau

Os ydych chi wedi darllen yr adran am Ffryntiau byddwch wedi dysgu bod yr aer cynnes yn codi uwchlaw’r aer oer pan fydd ardaloedd o aer cynnes ac oer yn cwrdd. Pan fydd ardal o aer oer sy’n symud yn gyflym yn symud i mewn i ardal o aer mwy cynnes, mae’n gwthio’i ffordd o dan yr aer cynnes, sy’n cael ei wthio i fyny. Wrth iddo godi, mae gwasgedd yr aer yn gostwng.

Gal yr aer sy’n codi arwain at system gwasgedd isel neu ddiwasgedd. Dyma’r diagram sy’n dangos aer cynnes yn codi uwchben aer oer eto. Yn y tu blaen, mae gwasgedd yr aer yn gostwng.

cold front formation diagram

Ar siartiau a rhagolygon tywydd, byddwch yn aml yn gweld ffryntiau yn gysylltiedig â diwasgedd:

 

Low diagram with fronts - CY

 

O’i weld oddi uchod, mae’r aer mewn diwasgedd yn cylchdroi’n wrthglocwedd yn hemisffer y Gogledd (mae’n cylchdroi’n glocwedd yn hemisffer y De). Mae hyn yn groes i antiseiclonau. Dyma ddiagram o system gwasgedd isel dros y Deyrnas Unedig:

 

Cyclone rotation - CY

 

Mae systemau gwasgedd isel neu ddiwasgeddau yn dod â’r cymylau, y glaw a’r gwynt rydyn ni fel arfer yn eu cysylltu â thywydd Prydain.