2.4 Tywydd: profwch eich hunan

Tiwtorial tywydd

Dyma ddiwedd y tiwtorial tywydd. Os ydych chi wedi gweithio drwyddo, gallwch roi prawf ar eich gwybodaeth yma.

Edrychwch ar y siart gwasgedd yma gan Swyddfa Dywydd y Deyrnas Unedig ac atebwch y cwestiynau:

Weather tutorial test

[Ffynhonnell: Swyddfa Dywydd y Deyrnas Unedig]

Cwestiynau

  1. Pa fath o ffrynt yw A?
  2. Pa fath o ffrynt yw B?
  3. Pa fath o ffrynt yw C?
  4. Wrth bwynt D, o ba gyfeiriad fyddech chi’n disgwyl i’r gwyntoedd chwythu? Ydy’r rhagolwg yn         dweud y bydd y gwyntoedd yn gryf ynteu’n ysgafn?
  5. Wrth bwynt E, ydych chi’n disgwyl i’r tywydd fod yn sefydlog ynteu’n ansefydlog?
  6. Mae pwynt F dros y Deyrnas Unedig. Pa fath o dywydd a gaiff y Deyrnas Unedig, yn ôl y map?

 

Gweld yr atebion ...

 

PreviousNext [Nesaf: 3. Tiwtorial hinsawdd]