2.4 Tywydd: profwch eich hunan

Hunan-brofi - atebion

 

Weather tutorial test

[Ffynhonnell: Swyddfa Dywydd y Deyrnas Unedig]

Cwestiynau ac atebion

 1. Pa fath o ffrynt yw A?
  Ateb: Ffrynt cynnes yw hwn. Mae màs aer cynnes deheuol yn symud tuag at fàs aer gogleddol sy’n oerach.
 2. Pa fath o ffrynt yw B?
  Ateb: Ffrynt achludedig yw hwn. Allwch chi weld y ffrynt oer sy’n dal i fyny â’r ffrynt cynnes arafach wrth iddyn nhw symud tuag at Wlad yr Iâ? Pan fydd y ffrynt oer yn cyrraedd y ffrynt cynnes, mae achludiad yn ffurfio.
 3. Pa fath o ffrynt yw C?
  Ateb: Ffrynt oer yw hwn. Mae màs aer oer gogleddol yn gwthio tua’r de-ddwyrain dros Ewrop.
 4. Wrth bwynt D, o ba gyfeiriad fyddech chi’n disgwyl i’r gwyntoedd chwythu? Ydy’r rhagolwg yn dweud y bydd y gwyntoedd yn gryf ynteu’n ysgafn?
  Ateb: Mae’r isobarrau o amgylch ardal o wasgedd isel. Mae hyn yn edrych fel diwasgedd, gyda’r gwyntoedd yn symud yn wrthglocwedd o amgylch y gwasgedd isel (o’r gogledd). Mae’r isobarrau’n agos at ei gilydd, sy’n awgrymu diwrnod gwyntog yn Sweden.
 5. Wrth bwynt E, ydych chi’n disgwyl i’r tywydd fod yn sefydlog ynteu’n ansefydlog?
  Ateb: Mae’r gwasgedd yn uchel a’r gwyntoedd yn ysgafn (mae’r isobarrau’n bell oddi wrth ei gilydd). Mae hyn yn awgrymu tywydd sefydlog i lawer o’r Eidal. Cofiwch, siart canol Ionawr yw hwn, felly fydd y tymhered ddim yn uchel iawn. Mae’n anodd dweud o’r map a ydy hi’n heulog neu beidio.
 6. Mae pwynt F dros y Deyrnas Unedig. Pa fath o dywydd a gaiff y Deyrnas Unedig, yn ôl y map?
  Ateb: Mae’r Deyrnas Unedig o dan ardal o wasgedd uchel. Mae hynny’n awgrymu diwrnod braf sefydlog o aeaf a gwyntoedd ysgafn yn unig a’r posibilrwydd o ddigon o heulwen.

 

Sut daethoch chi ymlaen?

 

PreviousNext [Nesaf: 3. Tiwtorial hinsawdd]