You are here: Home / What we do / Education & outreach / Dysgu am y tywydd a newid yn yr hinsawdd / 3. Hinsawdd / 3.6 Effeithiau newid hinsawdd

3.6 Effeithiau newid hinsawdd

Tiwtorial newid hinsawdd - effeithiau

Nid peth hawdd yw mesur effaith newid hinsawdd. Mae’n anodd dweud yn bendant bod rhywbeth sydd wedi’i weld, fel dirywiad rhywogaeth, neu ddigwyddiad fel llifogydd neu sychdwr, yn bendant yn deillio o newid yn yr hinsawdd.

Pan fyddwch yn meddwl am effeithiau newid hinsawdd, mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng effeithiau a welwyd (pethau rydyn ni’n credu eu bod nhw wedi digwydd yn barod – ar sail mesuriadau go iawn) ac effeithiau a ragwelir (pethau rydyn ni’n credu y gallen nhw ddigwydd – ar sail modelau cyfrifiadur).

Rhagor o wybodaeth am ...