3.3 Nwyon tŷ gwydr

Tiwtorial nwyon tŷ gwydr

Beth yw nwyon tŷ gwydr?

Nwyon tŷ gwydr yw llawer o’r nwyon sy’n digwydd yn atmosffer y Ddaear. Mae’r rhain yn cynnwys carbon deuocsid, methan ac anwedd dŵr. Mae nwyon tŷ gwydr yn digwydd yn naturiol ac oherwydd gweithgareddau pobl.

Nwy tŷ gwydr yw nwy sy’n dal y gwres sydd wedi’i belydru oddi ar wyneb y Ddaear. Mae’r term yn dod o’r ffaith bod y nwyon hyn yn gweithredu fel tŷ gwydr i gyfyngu ar faint o wres sy’n cael ei golli o system*. Mae’r diagram isod yn dangos yr effaith tŷ gwydr, sef sut mae’r nwyon hyn yn helpu i gynhesu’r Ddaear.

Diagram of the greenhouse gas effect

Dyma’r camau:

 

Heb haen o nwyon tŷ gwydr, byddai’r Ddaear yn dioddef tymheredd eithriadol o boeth ac oer ac fe fyddai’n lle anodd i fyw ynddo.

 

* A dweud y gwir, mae’r ‘effaith tŷ gwydr’ ychydig bach yn gamarweiniol am fod tai gwydr yn cael eu cynhesu yn bennaf am fod y gwydr yn atal oeri drwy ddarfudiad (mae llif yr aer yn cael ei leihau), ond mae nwyon tŷ gwydr yn dal gwres sydd wedi’i belydru oddi ar wyneb y Ddaear, ac yn ailbelydru’r gwres hwnnw.