1.2 Ffryntiau

Tiwtorial ffryntiau tywydd

Mae’r adran yma yn cyflwyno ffryntiau tywydd ac yn esbonio’r gwahaniaethau rhwng ffryntiau cynnes, ffryntiau oer a ffryntiau achludedig. Os edrychwch chi ar ragolygon y tywydd ar y teledu, byddwch yn clywed sôn am ffryntiau yn aml. Maen nhw’n nodwedd bwysig iawn ym myd y tywydd.

Beth yw ffrynt?

Mae’r newid o ddydd i ddydd yn y tywydd yn cael ei achosi gan ddylanwad gwahanol fasau aer wrth iddyn nhw basio dros y tir.  Y ffrynt yw’r ffin lle mae’r masau aer gwahanol yn cwrdd.  Gall ffryntiau fod yn Gynnes, yn Oer, neu’n Achludedig.

Mae’r llun isod yn dangos ffrynt yn cael ei ffurfio. Mae’r diagram yn dangos dwy ran o ddau fàs aer, y naill yn oerach (glas) a’r llall yn fwy cynnes (oren). Mae’r aer oer yn symud o dan yr aer cynnes, a hynny am fod yr aer cynnes yn fwy ysgafn (yn llai dwys) nag aer oer, sy’n ddwys ac yn drwm.

cold front formation diagram

 

Mae cymylau’n cael eu ffurfio pan fydd yr aer cynnes yn codi ac yn oeri a bod lleithder yn cyddwyso (yn newid o anwedd i hylif). Ar ffotograffau o’r tywydd sy’n cael eu tynnu gan loeren, gall ffryntiau gael eu gweld fel bandiau trwchus o gymylau.

Ymarfer

Mae gan Swyddfa Dywydd y Deyrnas Unedig ddelweddau lloeren gyfoes o’r Deyrnas Unedig. Edrychwch ar y ddelwedd gyfredol; allwch chi weld unrhyw ffryntiau tywydd? (awgrym: gallwch roi cynnig ar newid drosodd i ddelweddau isgoch. Gyda delweddau isgoch, mae’r Swyddfa Dywydd yn dweud bod ardaloedd mwy golau o gymylau yn dangos ble mae brig y cymylau’n oerach ac felly yn dangos ble mae nodweddion fel ffryntiau a chymylau o gawodydd).

 

PreviousNext