1.2.2 Ffryntiau oer

Ffryntiau oer

Beth yw Ffrynt Oer?

Mae ffrynt oer yn digwydd ar du blaen màs o aer oer sy’n symud i ddisodli màs o aer cynhesach.

Cold front diagram - CY

Diagram yn dangos ffrynt oer. Mae’r màs o aer oer yn symud i ddisodli’r màs o aer cynhesach ac ar y ffin rhwng y ddau mae ffrynt oer yn ffurfio.

Dyw’r masau aer gwahanol ddim yn cymysgu am fod eu tymheredd a’u dwysedd yn wahanol.  Wrth i’r ffrynt oer ddatblygu, mae’r aer cynnes o flaen y ffrynt oer yn cael ei wthio i fyny dros yr aer oer.  Mae hynny’n digwydd am fod yr aer cynnes yn fwy ysgafn (yn llai dwys) na’r aer oer.  Byddwch yn aml yn gweld cymylau’n cael eu ffurfio ar ffrynt oer.  Y rheswm am hynny yw bod yr aer cynnes yn codi ac yn oeri ac mae’r lleithder yn yr aer yn cyddwyso. Masau o aer oer sydd wedi cyddwyso yw cymylau.

Gall ffryntiau fod rhai cannoedd o gilomedrau o led.  Bydd yr aer y tu ôl i ffrynt oer yn fwy oer na’r aer o flaen y ffrynt oer.  Pe bai ffrynt oer yn pasio uwchben a chithau’n sefyll yn yr awyr agored, fe fyddech chi’n teimlo’r aer yn oeri.  Byddai’r aer yn fwy sych nag o’r blaen hefyd.

Bydd y mapiau’n eich helpu i ddeall sut i adnabod ffrynt oer.

 

PreviousNext