1.2.3 Ffryntiau achludedig

Tiwtorial ffryntiau achludedig

Beth yw Ffrynt Achludedig?

Mae ffryntiau achludedig yn gysylltiedig ag ardaloedd o wasgedd isel o’r enw diwasgedd (rhagor am y rhain cyn hir!). Pan fydd diwasgedd yn ffurfio, fel arfer bydd yna ffrynt cynnes a ffrynt oer sy’n symud yn gyflymach. Mae’r diagram isod yn dangos hyn. I’r gogledd o’r ffrynt cynnes mae’r aer oer a oedd yn yr ardal cyn i’r diwasgedd ddatblygu:

Occluded front diagram 1 - CY

Mae’r màs aer cynnes yn disodli’r aer oer ac ar y tu blaen mae yna ffrynt cynnes.

Wrth i’r diwasgedd fynd yn fwy dwys, mae’r ffrynt oer yn dal i fyny â’r ffrynt cynnes (cofiwch ei fod yn symud yn gyflymach na’r ffrynt cynnes). Mae hyn yn cael ei ddangos isod. Ffrynt achludedig yw’r enw ar y llinell lle mae’r ddau ffrynt yn cyfarfod:

Occluded front diagram 2 - CY

Pan fydd ffrynt achludedig yn pasio uwchben, byddech chi’n teimlo newid yn y tymheredd ac yng nghyflymder y gwynt. Gall ffryntiau achludedig greu tywydd pur stormus wrth basio drosodd.

Nawr rydyn ni’n mynd i edrych ar fap tywydd oddi ar wefan y Telegraph.  Bydd yn ein helpu i ddeall sut i adnabod ffrynt achludedig.

 

Rhagor am ffryntiau achludedig

Mae dau fath gwahanol o ffrynt achludedig.  Achludiad oer yw’r enw ar y naill. Mae achludiad oer yn digwydd pan fydd yr aer y tu ôl i’r ffrynt achludedig yn oerach na’r aer o’i flaen.  Mae’r achludiad oer yn gweithredu mewn ffordd debyg. Mae’r aer oer y tu ôl i’r ffrynt yn gwthio o dan yr aer o’i flaen ac yn gwthio’r aer hwnnw i fyny.

Achludiad cynnes yw’r math arall o ffrynt achludedig. Mae achludiad cynnes yn digwydd pan fydd yr aer y tu ôl i’r ffrynt achludedig yn fwy cynnes na’r aer o’i flaen.  Mae’r achludiad cynnes yn gweithredu mewn ffordd debyg i ffrynt cynnes. Mae’r aer oer y tu ôl i’r ffrynt yn llai dwys na’r aer oerach byth sydd o flaen y ffrynt ac felly mae’n pasio dros ben yr aer oerach.

 

PreviousNext Nesaf ... 2: Tywydd: Antiseiclonau a diwasgeddau]