1.2.1 Ffryntiau cynnes

Tiwtorial ffryntiau cynnes

Beth yw ffrynt cynnes?

Mae ffrynt cynnes yn digwydd ar hyd tu blaen màs o aer cynnes sy’n symud i ddisodli màs o aer oerach.  Rydyn ni eisoes yn gwybod bod aer cynnes yn symud dros aer oer.  Y rheswm am hyn yw bod gan bob màs aer dymheredd gwahanol a dwysedd gwahanol.  Mae aer trofannol cynhesach yn cael ei orfodi dros aer pegynol oerach.  Mae hynny’n ffurfio chwydd ar y ffrynt o’r enw ffrynt cynnes.

Warm front diagram - CY

Diagram yn dangos ffrynt cynnes. Mae’r màs o aer cynnes yn symud i ddisodli’r màs o aer oerach ac ar y ffin rhwng y ddau mae ffrynt cynnes yn ffurfio.

Gall ffryntiau fod rhai cannoedd o gilomedrau o led.  Bydd yr aer y tu ôl i ffrynt cynnes yn fwy cynnes na’r aer o flaen y ffrynt cynnes.  Pe bai ffrynt cynnes yn pasio uwchben a chithau’n sefyll yr awyr agored, e fyddech chi’n teimlo’r aer yn cynhesu.  Byddai’r aer yn fwy llaith nag o’r blaen hefyd.

Nawr rydyn ni’n mynd i edrych ar fapiau tywydd. Mae’r rhain wedi dod o wefan y Telegraph ac er eu bod yn bur hen maen nhw’n ddefnyddiol, am eu bod yn dangos tymheredd yr aer a lleoliad ffryntiau.  Bydd y mapiau’n ein helpu i ddeall sut i adnabod ffrynt cynnes.

PreviousNext